Η εταιρία

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Στοιχεία εταιρείας:

ELEN d.o.o.
Slomškova ulica 25
9000 Murska Sobota
Slovenia

IBAN: SI56 6100 0002 3961 772
SWIFT BIC: HDELSI22

Επικοινωνία:

E-mail: info@funlama.gr